Category Eerstelijnszorg

De hoeksteen van het langer thuis wonen: de eerstelijnszorg is de zorg waar je zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, social work of wijkverpleegkundige. Maar, hoe belangrijk zij ook zijn: op de eerste plaats is er preventie of wel het zo lang mogelijk zorgen voor je eigen gezondheid en welbevinden.