Category WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er voor mensen die moeite hebben om helemaal op eigen kracht thuis te blijven wonen, actief deel te nemen in de samenleving in de brede zin van het woord. Je gemeente kan hierin veel betekenen. Maar, gemeenten kijken heel terecht, eerst naar wat je nog wel kunt, wie je eventueel zou kunnen helpen met je probleem of vraag. Informeer zeker naar de mogelijkheden.