Category Medicatie

Wat kun je zelf doen om je medicatie (op tijd) in te nemen? Een heel relevante vraag, want bijna de helft van de medicijnen die dokters voorschrijven worden niet goed of helemaal niet ingenomen. Dat kan tot grote problemen leiden en allerlei zorgen voor mantelzorgers. Er zijn verschillende mogelijkheden om ondersteund te worden hierin.