Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

Senioren

De senioren-dienstverlening richt zich specifiek op de wensen en behoeften van senioren in opdracht van instellingen op het terrein van het ouderenwerk en (verzorgings)tehuizen.

Met name door het aanbieden van collecties boeken, in grote letter of gewone druk, en andere materialen. Als aanvulling op het eigen mediabezit en ter ondersteuning van activiteiten in verzorgingstehuizen, woonzorgcentra en instellingen.

Collecties
  • Basiscollectie bestaande uit 50 titels, kan maximaal 2x per jaar worden gewisseld
  • Stercollectie, op verzoek kunnen extra titels worden geleverd
  • Collecties speel leermaterialen, worden geleend per maand of per jaar
  • Vaste themacollecties
  • Bijzondere collecties, zoals zichtcollecties
  • Collecties voor afasiepatiënten
  • Activiteitenbegeleiding
  • Ten behoeve van de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling activiteitenbegeleiding kan een abonnement genomen worden bij de lokale Bibliotheek.
Boek-aan-huisdienst

Zelfstandig wonende ouderen die wegens lichamelijke beperkingen de Bibliotheek niet of nauwelijks meer kunnen bezoeken wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de Boek-aan-huisdienst.

Bron: https://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *