Medicijncontrole op afstand

Het controleren van medicatie is heel erg belangrijk om problemen met gezondheid te voorkomen. Maar, het is ook best lastig. Het kost vaak veel extra tijd. Twintig minuten in de auto om één minuut te controleren. Bij sommige medicijnen is dubbel controle, of “vier ogen controle” zelfs verplicht.

E Health kan uitkomst bieden om de medicijncontrole makkelijker en goedkoper te maken. Iemand die de dubbele controle uitvoert moet weten wat die moet controleren:

  • juiste cliënt,
  • juiste medicijn,
  • de juiste dosis,
  • juiste tijd,
  • juiste vorm van toedienen.

Hierbij geldt in algemene zin wat geldt bij bekwaamheid:

Degene die de medicatie toedient moet bekwaam zijn om te weten dat en wat je moet controleren; en die bekwaamheid moet je op peil houden. Degene die controleert hoeft de handeling niet zelf uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld bij dubbele controle van insuline), maar moet wel weten wat ze moet controleren.

Het verdient de voorkeur dat de cliënt (of mantelzorger) zelf de dubbele controle doet als dat kan. Op die manier houdt de cliënt (of mantelzorger) zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en is hij goed betrokken bij de zorg. De zorgverlener moet beoordelen (en blijven observeren) of cliënt / mantelzorger daartoe in staat is.
Als de cliënt of mantelzorger de dubbele controle niet kan doen, kan dit worden gedaan door een collega zorgverlener.

Zorg op Afstand (Beeldzorg via een beveiligde lijn) is hiervoor prima te gebruiken.

Wil je meer weten over medicijn controle via de tablet of telefoon?
Neem contact op met Vera.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *